+381631718199 portal@pitajprofu.com

Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, u prvom upisnom roku za školsku 2023/2024. godinu, upisaće ukupno 100 studenata na sledećim akreditovanim studijskim programima master akademskih studija:
Marketing i menadžment 15 (budžet) 35 (samofinansiranje)
Finansije, bankarstvo i računovodstvo 15 (budžet) 35 (samofinansiranje)
Pravo učešća na konkurs imaju:
Lica koja su završila akreditovane osnovne akademske studije iz oblasti ekonomije (u trajanju od 4 godine) i ostvarila 240 ESPB bodova, kao i lica koja su završila osnovne četvorogodišnje studije iz oblasti ekonomije (prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokim obrazovanju), pod uslovom da na prijemnom ispitu polože dva od ponuđenih šest ispita. Lica koja su završila akreditovane osnovne akademske studije neekonomske struke i ostvarila 240 ESPB bodova, kao i lica koja su završila osnovne studije na fakultetima neekonomske struke (prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokim obrazovanju), pod uslovom da na prijemnom ispitu polože četiri od ponuđenih šest ispita.
Kandidati na prijemnom ispitu polažu sledeće predmete (dva, odnosno četiri od ponuđenih šest):

  1. Osnovi ekonomije
  2. Ekonomika preduzeća
  3. Menadžment
  4. Marketing
  5. Međunarodni ekonomski odnosi
  6. Međunarodne finansije
    Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se u periodu od 02.10. do 09.10.2023. godine u Službi za studentska pitanja – Odsek za master studije od 9.00 do 13.00 časova. Prijava se može izvršiti i elektronskim putem slanjem skenirane dokumentacije na adresu: upis.eko@pr.ac.rs
    Polaganje prijemnog ispita održaće se dana 10.10.2023. godine sa početkom u 10.30 časova u amfiteatru Tehničke škole „Mihailo Petrović Alas“, u Kosovskoj Mitrovici.

Vest preuzeta sa sajta Економски факултет – Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (pr.ac.rs)