+381631718199 portal@pitajprofu.com

Radovi treba da budu iz oblasti Fiziologije , urađene u institutima i univerzitetima u Srbiji i odbranjene u toku školske 2022/2023.

Prijava treba da sadrži:

  • Biografiju i lične podatke podnosioca (adresa stanovanja i opština, kontakt telefon, JMBG i elektronska adresa)
  • Doktorsku disertaciju ili master rad u elektronskom formatu

Prijave podneti na adresu: nagrada.ivandjaja@bio.bg.ac.rs do 05. januara 2024. Nagradni fond iznosi 40.000 dinara za najbolju doktorsku disertaciju i 20.000 dinara za najbolji master rad. Nagrade će biti dodeljene na Svetosavskoj proslavi, januara 2024. na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Vest preuzeta sa sajta https://www.bio.bg.ac.rs/