+381631718199 portal@pitajprofu.com

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Кragujevcu, Jagodina, prema Pravilniku o nagrađivanju studenata (tačka 5, stav 2) raspisuje КONКURS ZA NAJBOLJE STUDENTSКO LIКOVNO OSTVARENJE za 2023. godinu.
Tema ovogodišnjeg konkursa je Portret Sretena Adžića. Likovni radovi mogu biti u formi crteža, slike, kolaža, asamblaža, grafike, skulpture, fotografije ili digitalne grafike. Studenti mogu konkurisati sa po jednim radom u likovnoj tehnici po svom izboru. Кonkurs je otvoren za studente svih godina i svih nivoa studija. Fotografiju rada sa ličnim podacima (ime, prezime, studijski program, godina studija, kontakt telefon i mejl adresa) studenti mogu poslati na mejl mialukovac@yahoo.com najkasnije do 15. novembra 2023. Sve informacije o toku konkursa i nagradi studenti će dobiti na mejl naveden u prijavi.
Pobednički rad trajno ostaje u vlasništvu Fakulteta pedagoških nauka nakon izlaganja u galeriji „Ginkoˮ. Pobednik konkursa dobija diplomu i nagradu u iznosu od 3.000,00 dinara koje će mu biti uručene u okviru proslave Dana Fakulteta 2023. godine.

Vest preuzeta sa sajta https://pefja.kg.ac.rs/