+381631718199 portal@pitajprofu.com

6 – 13. novembar 2023.


Кurs radiografske dijagostike će omogućiti sticanje praktičnog i teorijskog znanja u pedijatrijskoj populaciji. Tokom navedenog kursa radiološke dijagostike biće demonstriran pravilan način interpretacije i diferencijalne dijagnostike patologije abdomena, (gastrointestinalnog trakta), male karlice, urotrakta, muskuloskeletog sistema kao i mekih tkiva i pregled kraniograma sa celokupnim kičmenim stubom. Akcenat će biti na stručnoj interpretaciji normalnih i patoloških radiografskih nalaza u navedenim regijama pedijatrijske populacije u skladu sa određenim uzrastom kao i patologijom sistema koji se pregleda. Predavači su stalno zaposleni lekari, specijalisti radiologije, u Univerzitetskoj dečijoj klinici “Tiršova”, a deo njih je i u nastavnoj bazi na Medicinskom fakuletu, na katedri iz radiologije, Univerziteta u Beogradu, koji poseduju dugogodišnje radno iskustvo iz oblasti radiografske dijagnostike kod dece. Edukacija polaznika će se obavljati u trajanju od 6 radnih dana, u trajanju od 1,5 sat, u malim grupama. Predavanja će se obavljati u prostorijama UDК “Tiršove”, pri čemu će se prelaziti sistematično svaka oblast pojedinačno koja će biti nakon toga i praktično obrađivana. Cilj kursa je edukacija adekvatnog tumačenja grafija grudnog koša, abdomena, male karlice muskulo-skeletnog sistema.

METODE RADA: predavanja, praktične vežbe, rad u maloj grupi, diskusija
PREDAVAČI: doc. dr sci. med. Polina Pavićević, kl.ass. dr sci. med. Tijana Radović, dr med. Zorica Joković, dr
med. Ivana Dašić, dr med. Dubravka Milutinović
PROFIL SLUŠALACA: lekari
BROJ POLAZNIКA: 10
TROŠКOVI EDUКACIJE: 30.000,00 dinara

Ceo tekst o kursu pogledajte klikom na link.

Vest preuzeta sa sajta http://med.bg.ac.rs/