+381631718199 portal@pitajprofu.com

Srpski matematički Кongres (15. SMAК), nacionalni skup sa međunarodnim učešćem, održaće se od 19. do 22. juna 2024. u Beogradu u organizaciji Matematičkog fakulteta (MATF), Univerzitet u Beogradu, i Društva matematičara Srbije (DMS). Кongres će predstavljati glavni naučni skup u 2024. godini u Republici Srbiji, međunarodnog je karaktera i otvoren je za sve oblasti matematike, kao i oblasti računarskih nauka. Zvanični jezici Кongresa su engleski i srpski.

  • Rok za dostavljanje apstrakata: 17. mart 2024.
  • Obaveštenje o prihvatanju apstrakata: 17. april 2024.
  • Program Кongresa: 31. maj 2024.
  • Rok za plaćanje kotizacije: 24. maj 2024.

Vest preuzeta sa sajta http://www.matf.bg.ac.rs/