+381631718199 portal@pitajprofu.com

Okrugli sto posvećen je 150. godišnjici rođenja Radoja Domanovića i biće održan 26. oktobra 2023. godine u organizaciji Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, u okviru XVIII međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost.

Dela Radoja Domanovića bila su predmet istraživanja znatnijeg broja naučnih radova, monografija i zbornika, no verujemo da novim tematsko-motivskim, stilskim ili žanrovskim zahvatima predstojeći Naučni okrugli sto može doprineti proširivanju znanja o poetičkim obeležjima Domanovićeve književnosti i poetici srpskog realizma u celini.   

Vest preuzeta sa sajta http://filum.kg.ac.rs/index.php?lang=sr