+381631718199 portal@pitajprofu.com

APRILSКI ispitni rok 2024. godine za sve studente će trajati od 15.04. do 26.04.2024. Studenti na integrisanim akademskim studijama moći će da prijave ispite od 05.04. do 11.04.2024. preko interneta u bilo koje doba dana.
Novac za prijavljivanje ispita (i za treću ratu školarine) na studentskim nalozima treba da bude do 05.04.2024.
Elektronsko raspoređivanje ispitivača biće pokrenuto 12.04.2024. oko 13 časova. Naknadno prijavljivanje ispita biće moguće od 12.04.2024. u studentskoj službi, s tim što će nakon obavljenog raspoređivanja u 13 časova studenti morati da pribave pisanu saglasnost od šefa katedre ili predmetnog nastavnika da bi naknadno prijavili ispit. Obrazac za saglasnost se preuzima u kancelariji 24 u studentskoj službi. Sva naknadna prijavljivanja ispita plaćaju se 1.200 umesto 200 dinara (važi i za studente koji su prvi put upisali apsolventsku godinu), odnosno 2.000 umesto 1.000 dinara (za studente koji su više puta upisivali apsolventsku godinu i za studente koji više od tri puta prijavljuju isti ispit).
Potvrđivanje izlaska na ispit je obavezno i obavljaće se isključivo preko studentskih naloga u FIS-u u subotu i nedelju, 13. i 14.04.2024. Odobravanje izlaska na ispit studentima koji nisu potvrdili izlazak na ispit je u isključivoj nadležnosti predmetnog
nastavnika kod koga je student raspoređen elektronskim izvlačenjem ispitivača. Studentska služba nema nikakvih tehničkih mogućnosti da izvrši naknadno potvrđivanje izlaska na ispit, niti je u njenoj nadležnosti da daje takva odobrenja. Ukoliko nastavnik dozvoli da student koji nije potvrdio izlazak na ispit pristupi polaganju ispita, ne postoje nikakva ograničenja da se u FIS unese bilo koja ocena koju takav student dobije.
Apsolventi koji ispite ne prijavljuju elektronskim putem svoje ispitne prijave mogu da predaju u studentskoj službi od 05.04. do
11.04.2024.
od 09-13 časova, ili da ih pošalju poštom (obavezno navesti u adresi – za Studentsku službu) tako da prijave
stignu najkasnije do 11.04.2024. Naknadna prijava ispita se naplaćuje 2.000 dinara po ispitu, uz pribavljenu saglasnost sa
odgovarajuće katedre. Za ove studente ispitivači se određuju na katedri gde polažu ispit. Raspored polaganja ispita i ostale obaveze u vezi sa ispitnim rokom treba proveriti na sajtu fakulteta i na katedrama.

Vest preuzeta sa sajta https://vet.bg.ac.rs/sr