+381631718199 portal@pitajprofu.com

Univerzitet u Кragujevcu, u okviru programa Praksa za mlade filologe, a uz podršku Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata, u akademskoj 2023/2024. godini organizuje besplatan onlajn kurs engleskog jezika na B1 nivou.

Na kurs engleskog jezika mogu se prijaviti:

  • Studenti završnih godina osnovnih i integrisanih akademskih studija, kao i studenti završnih godina strukovnih studija fakulteta Univerziteta u Кragujevcu;
  • Studenti završnih godina master akademskih studija na fakultetima Univerziteta u Кragujevcu;
  • Studenti prve godine doktorskih akademskih studija na fakultetima Univerziteta u Кragujevcu.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  • Popunjen prijavni formular
  • Potvrdu sa fakulteta o trenutnom statusu studenta (potvrda treba da sadrži prosečnu ocenu ostvarenu tokom studija, kao i dužinu trajanja studija)
  • Uverenje o završenim osnovim / master studijama (za studente koji su tek upisali master / doktorske studije i nemaju položenih ispita)

Rok za prijavu: 22. oktobar 2023. godine

Prijavu je potrebno poslati putem mejla, na adresu razvojkarijere@kg.ac.rs (u polje predmet mejla upisati Prijava za kurs engleskog jezika).

Napomena: Кurs je besplatan. Broj mesta je ograničen.

Po isteku roka za prijavu, biće organizovan ulazni test. Кandidati će biti obavešteni putem mejla i telefona o terminu održavanja ulaznog testa.

Trajanje kursa je 3 meseca, a nastava će se odvijati onlajn, 2 puta nedeljno. Po završetku kursa, učesnici će polagati završni test i dobiti sertifikat o uspešno stečenom nivou znanja engleskog jezika.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Centar za razvoj karijere putem mejla razvojkarijere@kg.ac.rs

Vest preuzeta sa sajta https://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/