+381631718199 portal@pitajprofu.com

Četvrta međunarodna konferencija „Zašto još uvek obrazovanje?“ će se održati u Beogradu, 9-11. oktobar 2024. Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu, poziva na dostavljanje radova za Četvrtu međunarodnu konferenciju „Zašto još uvek obrazovanje?“, pod nazivom „Iskustvo obrazovanja“. Oslanjajući se na tradicije teorija Bildunga, fenomenologije i kritičke pedagogije, ova konferencija ima za cilj da pristupi fundamentalnim pitanjima prirode i uloge obrazovanja fokusiranjem na življenja iskustava obrazovanja. Verujemo da ovo može pomoći u suočavanju sa problemima savremenog obrazovanja preusmeravanjem teorije obrazovanja ka onome što zaista važi: od obrazovanja kao sredstva upravljanja ljudskim kapitalom, do obrazovanja kao procesa koji oblikuje ljudski život, odnose i lični rast. Oslanjanje na različita življena obrazovna iskustva trebalo bi otkriti njihove osnovne strukture, dovodeći do dubljeg razumevanja obrazovnih fenomena u njihovom bogatstvu raznovrsnosti i značaja. Dobrodošli su doprinosi iz svih oblasti društvenih nauka i humanistike. Konferencija je otvorena kako za teorijske analize opštih struktura, tako i za empirijske studije življenih obrazovnih iskustava. Inspiracija za temu dolazi iz fenomenološkog koncepta življenog iskustva, ali pozdravljamo doprinose koji ne pripadaju školi fenomenologije. Obrtanje ka življenom iskustvu otvara brojne teme, počevši od fundamentalnih pitanja same suštine i svrhe obrazovanja.

Prijave za konferenciju treba poslati putem e-pošte na sledeću adresu: wse@ifdt.bg.ac.rs najkasnije do 01. maja 2024. godine. *Molimo vas da dodate navedenu e-poštu na svoju listu sigurnih kontakata. Zvanični jezici konferencije su engleski i srpski. Mogući formati prezentacija su individualni ili koautorski radovi. Prezentacije ne bi trebalo da traju duže od 20 minuta. Molimo vas da u predmetu vaše e-pošte stavite sledeći naslov: ‘APP Prezime podnosioca zahteva’. Potpuni predlog u .doc, .docx ili .pdf formatu (Times New Roman, 12, dupli razmak), treba da sadrži:

● Apstrakt (do 350 reči), uključujući naslov, ključne reči (do 10);

● Ime i prezime, afilijacija (uključujući kompletnu hijerarhiju afilijacije) i e-pošta svakog autora koji može biti objavljen u knjizi apstrakata.

Nema kotizacije za registraciju. Programski odbor konferencije će izabrati predavače na osnovu dostavljenih apstrakata. Knjiga apstrakata će biti objavljena i distribuirana tokom konferencije. Radovi predstavljeni na konferenciji mogu biti razmatrani za buduću publikaciju.

Važni datumi

Rok za prijavu: 01. maj 2024.

Obaveštenje o prihvatanju: 05. jun 2024.

Datumi konferencije: 9-11. oktobar 2024.

Više informacija pogledajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta https://www.ff.uns.ac.rs/