+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prvi konkursni rok:

 • prijavlјivanje kandidata traje do 13. oktobra 2023. (od 10.00 do 14.00 časova)
 • polaganje kvalifikacionog ispita: 17. i 18. oktobar 2023.
  Tačno vreme i prostorija polaganja kvalifikacionog ispita biće objavlјeni na internet stranici Fakulteta prvog radnog dana nakon završene prijave kandidata.
 • objavlјivanje preliminarne rang liste: 19. oktobar 2023.
 • objavlјivanje konačne rang liste: 25. oktobar 2023.
 • upis kandidata: 26 i 27. oktobra 2023.

Drugi konkursni rok:

 • prijavlјivanje kandidata: 31. oktobar 2023. (od 10.00 do 14.00 časova)
 • polaganje kvalifikacionog ispita: 01. novembar 2023.
  Tačno vreme i prostorija polaganja kvalifikacionog ispita biće objavlјeni na internet stranici Fakulteta, prvog radnog dana nakon završene prijave kandidata.
 • objavlјivanje preliminarne rang liste: 02. novembar 2023.
 • objavlјivanje konačne rang liste: 7. novembar 2023.
 • upis kandidata: 8. novembar 2023.

Vest preuzeta sa sajta https://www.ef.uns.ac.rs/