+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prijavljivanje kandidata je od 16.10. do 27.10.2023.

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice koje ima:

  1. Završene osnovne i master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova ukupno na Elektronskom ili srodnim fakultetima koji realizuju akreditovane studijske programe i opštu prosečnu ocenu od najmanje 8,00 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
  2. Završene odgovarajuće osnovne studije za sticanje VII-1 stepena stručne spreme po pravilima koja su važila do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a koje se, saglasno zakonu vrednuju sa najmanje 300 ESPB i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8,00;
  3. Strani državljanin može da se upiše na doktorske akademske studije pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, odnosno pod uslovima propisanim zakonom, aktima Univerziteta i aktima Elektronskog fakulteta u Nišu.
    Doktorske akademske studije mogu upisati i kandidati koji imaju opštu prosečnu ocenu u toku akademskih studija ispod 8,00, ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o doktorskim akademskim studijama Elektronskog fakulteta u Nišu.

Ceo tekst konkursa pogledajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta https://www.elfak.ni.ac.rs/