+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prijava i prijem dokumenata u prvom upisnom roku traju najkasnije do 19.10.2023. Konačne rang-liste će biti objavljene najkasnije do 26.10.2023. u 12 časova. Upis kandidata će se obaviti do 01.11.2023.

Prijava i prijem dokumenata u drugom upisnom roku traju od 03.11.2023. do 06.11.2023. Konačne rang-liste će biti objavljene najkasnije do 13.11.2023. u 10 časova. Upis kandidata će se obaviti do 14.11.2023.

Prijava i prijem dokumenata u trećem upisnom roku traju od 17.11.2023. do 20.11.2023. Konačne rang-liste će biti objavljene najkasnije do 27..11.2023. u 12 časova. Upis kandidata će se obaviti do 28.11.2023.

Više informacija pogledajte klikom na link.

Vest preuzeta sa sajta https://www.ffh.bg.ac.rs/