+381631718199 portal@pitajprofu.com

Na doktorske akademske studije farmaceutskih nauka u školskoj 2023/24. godini prima se ukupno 60 kandidata. Na studijski program Farmaceutske nauke koji se izvodi na srpskom jeziku prima se ukupno 54 kandidata: 30 kandidata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 24 kandidat koji se sami finansiraju.
Na studijski program Pharmaceutical Sciences koji se izvodi na engleskom jeziku prima se 6 kandidata koji se sami finansiraju. Preduslov za upis na studijski program koji se izvodi na engleskom jeziku jeste dokaz o poznavanju engleskog jezika na višem srednjem nivou kompetencije = B2 – sertifikat Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) ili IELTS (International English Language Testing System) ili završeno srednjoškolsko obrazovanje na engleskom jeziku.
Studenti se pri prijavi na Konkurs opredeljuju za jednu od navedenih katedri:
• Analitika lekova
• Bromatologija
• Medicinska biohemija
• Mikrobiologija i imunologija
• Patobiologija
• Socijalna farmacija i farmaceutsko zakonodavstvo
• Toksikologija „Akademik Danilo Soldatović“
• Farmakognozija
• Farmakologija
• Farmakokinetika i klinička farmacija
• Farmaceutska tehnologija i kozmetologija
• Farmaceutska hemija
• Fiziologija
Uz potrebna dokumenta dostavlja se kraća biografija. Dokumenta se podnose lično u Odseku za nastavu Fakulteta, radnim danima, u periodu od 1. 9. 2023. do 18. 10. 2023. godine u vremenu od 9 do 14 časova. O opštim uslovima Konkursa Univerziteta u Beogradu, kandidati se mogu informisati na internet stranici Univerziteta u Beogradu ili putem linka http://www.pharmacy.bg.ac.rs/files/Upis%202023/DAS/DAS%202023.23%20prvi%20upisni%20rok.pdf


ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA ŽALBI


Objavljivanje preliminarne rang liste je 23. 10. 2023. godine u 12 časova. Kandidat može podneti žalbu, preko Arhive Fakulteta, nadležnoj Komisiji Fakulteta na regularnost postupka utvrđenog konkursom i svoje mesto na rang listi 23.10.2023. godine u vremenu od 12,30 do 14,30 časova. Saopštavanje odluke Komisije po žalbi kandidata 23.10.2023. godine u 15,00 časova. Podnošenje žalbe dekanu Fakulteta u drugostepenom postupku na odluku Komisije će biti 24. 10. 2023. godine od 11 do 13 časova. Saopštavanje odluke dekana Fakulteta 24. 10. 2023. godine u 14 časova. Konačna rang lista biće objavljena na sajtu Fakulteta 24. 10. 2023. godine u 15 časova. Upis primljenih kandidata će se obaviti 30. 10. 2023. godine (isključivo upis kandidata koji su ostvarili pravo da se finansiraju sa budžeta) i 31. 10. 2023. godine u vremenu od 9 do 14,30 časova u Odseku za nastavu i studentska pitanja.


Vest preuzeta sa sajta http://www.pharmacy.bg.ac.rs/