+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prijavljivanje kandidata je 16.10.2023. i 17.10.2023. (prijava se zatvara 17. oktobra u 13:00 časova)

Intervju sa kandidatima se obavlja 19.10.2023. Objavljivanje preliminarne rang liste najkasnije 20. oktobra 2023. (do 15:00 časova)

Objavljivanje konačne rang liste je 24.10.2023. godine (do 15:00 časova)
Upis primljenih kandidata će se obaviti 25.10.2023. godine (od 9:00 do 13:00 časova)

Za više informacija kliknite ovde.

Vest preuzeta sa sajta https://www.ff.uns.ac.rs/sr