+381631718199 portal@pitajprofu.com

Pravo upisa na doktorske studije imaju kandidati koji su završili osnovne i master akademske studije Građevinarstva (za studijski program GRAĐEVINARSTVO) ili Geodezije i/ili Geoinformatike (za studijski program GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA) na jednoj od akreditovanih visokoškolskih ustanova u Srbiji ili na odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u inostranstvu. Na studijski program GRAĐEVINARSTVO može se upisati 12 studenata na teret budžeta Republike Srbije i 8 samofinansirajućih studenata. Na studijski program GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA može se upisati 3 studenta na teret budžeta Repulike Srbije i 2 samofinansirajuća studenta.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa za upis na doktorske studije na Građevinskom fakultetu moći će da upišu doktorske studije samo ako imaju potvrdu tutora (mentora studija) o prihvatanju tutorstva. Više informacija možete naći ovde.
Konkurs za upis studenata na prvu godinu doktorskih akademskih studija otvoren je od 16. oktobra do 19. oktobra 2023. godine.


Vest preuzeta sa sajta https://www.grf.bg.ac.rs/home