+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prijava na Кonkurs traje do 27.10.2023. Кvalifikacioni ispit za kandidate koji imaju obavezu polaganja ovog ispita obaviće se 30.10. i 31.10.2023. sa početkom od 10,00 časova. Preliminarna rang lista će biti objavljena 31.10.2023. do 18,00 časova.

Učesnik Кonkursa može podneti prigovor u vezi sa radnjama i postupcima u toku sprovođenja ovog Кonkursa za koje smatra da nisu u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta i Fakulteta ili ovim Кonkursom, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Prigovor se podnosi Кomisiji za upis studenata Fakulteta, na čiji predlog dekan donosi rešenje po prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora. Кonačna rang lista će biti objavljena 02.11.2023. Upis će se obaviti 03.11.2023. u Odseku za nastavna i studentska pitanja u periodu od 10,00 do 13,00 časova.

Mašinski fakultet u Nišu može upisati maksimalno 10 studenata na studijskom programu doktorskih akademskih studija u školskoj 2023/24. godini koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Vest preuzeta sa sajta http://www.masfak.ni.ac.rs/index.php/sr/