+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prvi upisni rok

Prijavljivanje na Кonkurs za upis na doktorske akademske studije obaviće se u periodu od 16. oktobra 2023. do 27. oktobra 2023. Polaganja prijemnih ispita, sačinjavanje i objavljivanje jedinstvene rang liste, rešavanje prigovora učesnika konkursa, objavljivanje konačne rang liste, kao i upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu na doktorske akademske studije obaviće se u periodu od 30. oktobra 2023. do 04. novembra 2023.
Pravo na upis stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja utvrđenog za upis. Za nepopunjena mesta u prvom upisnom roku, fakulteti će na oglasnim tablama i svojim internet stranicama objaviti drugi upisni rok.

Drugi upisni rok
Prijavljivanje na Кonkurs za upis na doktorske akademske studije traje od 06. novembra 2023. do 17. novembra 2023. Polaganja prijemnih ispita, sačinjavanje i objavljivanje jedinstvene rang liste, rešavanje prigovora učesnika konkursa, objavljivanje konačne rang liste, kao i upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu na doktorske akademske studije obaviće se u periodu od 20. novembra 2023. do 24. novembra 2023. Pravo na upis stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja utvrđenog za upis.

Ceo tekst konkursa pogledajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta https://www.medfak.ni.ac.rs/index.php/sr/