+381631718199 portal@pitajprofu.com

Edukacija će se održati 13.03.2024. od 8:30-16:30h na Medicinskom fakultetu u Beogradu – Svećana sala dekanata.

Ciljevi edukacije:

 • sagledavanje značaja timskog rada hirurga, anesteziologa i radiologa u lečenju kritično obolelih
  pacijenata;
 • upoznavanje sa: savremenim hirurškim algoritmima u lečenju kritično obolelih pacijenata, savremenim
  anesteziološkim algoritmima u resuscitaciji kritično obolelih, kao i savremenim radiološkim
  algoritmima dijagnostike i interventne radiologije u lečenju kritično obolelih pacijenata;
 • davanje preporuka za dobru kliničku praksu i buduća istraživanja u ovoj izazovnoj oblasti, u kojoj se procena
  kvaliteta rada i edukacije medicinskog tima prikazuje direktno i odmah, urgentnim spašavanjem života

Metode rada: predavanja, diskusija
Predavači: Doc. dr Zlatibor Lončar, Prof. dr Predrag Sabljak, Prof. dr Nenad Ivančević, Doc. dr Krstina
Doklestić Vasiljev, Prof. dr Pavle Gregorić, Prof. dr Maja Pavlov, Doc. dr Miljan Ćeranić, Prof. dr Dejan
Stevanović, Prof. dr Nikica Grubor, Doc. dr Dušan Micić, Doc. dr Danijel Galun, Kl. Asist. dr Vladimir Resanović,
Doc. dr Ognjan Skrobić, Kl. Asist. dr Goran Vuković, Doc. dr Miodrag Milenović, Kl. Asist. dr Dragan Vasin
Profil slušalaca: lekari
Broj polaznika: 150
Troškovi edukacije: 2.400,00 dinara za članove udruženja (SUUH) i 3.600,00 dinara za ostale polaznike

Više informacija je doatupno ovde.

Vest preuzeta sa sajta http://med.bg.ac.rs/