+381631718199 portal@pitajprofu.com

Naučni skup će biti održan u Kosovskoj Mitrovici i trajati dva dana, 09. i 10. novembra 2023. godine. Organizator je Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Cilj Međunarodnog naučnog skupa Aktuelni društveno-ekonomski izazovi razvoja zemalja u savremenim uslovima, EKOM 2023 je okupiti naučnike, istraživače i eksperte iz regiona i šire kako bi se definisala polazna osnova za sveobuhvatnija istraživanja koja se odnose na temu ovogodišnje konferencije. Geopolitička previranja u međunarodnoj zajednici uslovljena rusko-ukrajinskim sukobom postavila su temelje za energetsku krizu i usporila lance snabdevanja inicirajući ekonomsku nestabilnost i najrazvijenih nacionalnih ekonomija, pre svega evropskog kontinenta. Prisilne i voljne migracije uzrokovane ratnim dešavanjima i potragom za boljim kvalitetom života imaju posledice na ukupna ekonomska kretanja i situaciju na tržištu rada. Očekuje se poseban osvrt na izazove koji oblikuju  poslovni i investicioni ambijent imajući u vidu efekte još uvek aktuelne globalne pandemije korona virusa. Intenzivan tehnološki progres i razvoj veštačke inteligencije podržan procesom ubrzane digitalizacije i digitalne transformacije uslova života, poslovanja i komuniciranja takođe predstavljaju globalni trend i izazov sa kojim se, u nastojanju da kreiraju i očuvaju konkurentnost na globalnom nivou, suočavaju ekonomije regiona i sveta.

Vest preuzeta sa sajta http://ekonomski.pr.ac.rs/