+381631718199 portal@pitajprofu.com

Univerzitet u Novom Sadu raspisuje jedinstveni Javni poziv za prijavu studenata za Erazmus+ odlaznu mobilnost, čiji je cilj realizacija studentske prakse, sa Univerziteta u Novom Sadu prema ustanovama iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu (ranije poznate kao programske zemlje – članice EU, Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska).

Studenti svih fakulteta UNS-a, sami i uz konsultacije sa svojim Erazmus+ akademskim koordinatorima, pronalaze akademskog partnera (univerzitet) ili neakademskog partnera (kompaniju ili organizaciju iz struke) iz EU/programske zemlje koji nude mogućnost Erazmus+ prakse.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (KONKURSA): 14.09. 2023. – 9. 10.2023. godine

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: ponedeljak, 9. 10.2023. godine

Vest preuzeta sa sajta https://www.uns.ac.rs/