+381631718199 portal@pitajprofu.com

Odlazna mobilnost u svrhu studiranja:
https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-uns/erazmus/ka131/8324-odlazna-studenti-studiranje-20240129
Napomena: Za Univerzitet u Hamburgu mogu se prijaviti studenti 4, 5. i 6. godine studija koji vladaju nemačkim jezikom i imaju odgovarajući sertifikat, nivo B2

Odlazna mobilnost u svrhu stručne studentske prakse:
https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-uns/erazmus/ka131/8323-odlazna-studenti-prakse-20240229

Konkurs traje do 29. februara 2024.

Vest preuzeta sa sajta https://www.mf.uns.ac.rs/index.php