+381631718199 portal@pitajprofu.com

Obaveštavamo vas da studentsko vrednovanje pedagoškog rada nastavnika i saradnika u jesenjem semestru počinje u sredu, 20.12.2023. i da će trajati do 09.01.2024.

Pozivamo vas da preko svojih elektronskih indeksa (http://gama.f.bg.ac.rs) popunite ankete za vrednovanje pedagoškog rada nastavnika i saradnika sa svih predmeta koje ste slušali u ovom semestru. U vašim e-indeksima ankete za popunjavanje se nalaze u okviru dela pod nazivom „Evaluacija“. Vaša povratna informacija nam je veoma važna i značajno doprinosi kontinuiranom poboljšanju pedagoškog rada nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta.

Važna napomena na koju bismo želeli da skrenemo pažnju je da po novim propisima Univerziteta u Beogradu od ovog semestra učestvovanje u vrednovanju pedagoškog rada nastavnika je obaveza studenata i predstavlja uslov za upis naredne školske godine. Učešće u anketi je anonimno. U vrednovanju pedagoškog rada nastavnika učestvuju studenti svih nivoa studija.

Vest preuzeta sa sajta https://www.f.bg.ac.rs/