+381631718199 portal@pitajprofu.com

Studijski programi za koje se Konkurs raspisuje, a koji se izvode na srpskom jeziku:

Industrijska farmacija (60 ESPB)

Farmaceutski menadžment i marketing (60 ESPB)

Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa (60 ESPB)

Farmaceutska zdravstvena zaštita (90 ESPB)

Kozmetologija (60 ESPB)

Biološki lekovi (60 ESPB)

Biohemijska dijagnostika (90 ESPB)

Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi (90 ESPB)

Toksikološka procena rizika (60 ESPB)

Puštanje leka u promet (120 ESPB)


Studijski programi za koje se Konkurs raspisuje, a koji se izvode na engleskom jeziku:

Pharmaceutical Management and Marketing (60 ECTS)

Pharmaceutical Health Care (90 ECTS)

Cosmetology (60 ECTS)
Na specijalističke akademske studije u školskoj 2023/24. godini prima se ukupno
308 kandidata koji se sami finansiraju i to:

Industrijska farmacija – 30 kandidata

Farmaceutski menadžment i marketing – 28 kandidata

Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa – 30 kandidata

Farmaceutska zdravstvena zaštita – 40 kandidata

Kozmetologija – 29 kandidata

Biološki lekovi – 24 kandidata

Biohemijska dijagnostika – 24 kandidata

Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi – 48 kandidata

Toksikološka procena rizika – 24 kandidata

Puštanje leka u promet – 24 kandidata

Pharmaceutical Management and Marketing – 2 kandidata

Pharmaceutical Health Care – 4 kandidata

Cosmetology – 1 kandidat


Preduslov za upis na studijski program koji se izvodi na engleskom jeziku jeste dokaz o poznavanju engleskog jezika na višem srednjem nivou kompetencije = B2 – sertifikat Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) ili IELTS (International English Language Testing System) ili završeno srednjoškolsko obrazovanje na engleskom jeziku. Na studijske programe specijalističkih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i master akademske studije ili integrisane akademske studije, u obimu od najmanje 300 ESP bodova. Uz potrebnu dokumentaciju, dostavlja se kraća biografija. Dokumenta se podnose lično u Odseku za nastavu Fakulteta, radnim danima, u periodu od 1. 9. 2023. do 18.10. 2023. godine u vremenu od 9 do 14 časova. O opštim uslovima KonkursaUniverziteta u Beogradu, kandidati se mogu informisati na internet stranici Univerziteta u Beogradu ili klikom na link .

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA ŽALBI
Objavljivanje preliminarne rang liste: 23. 10. 2023. godine u 12 časova. Kandidat može podneti žalbu, preko Arhive Fakulteta, nadležnoj Komisiji Fakulteta na regularnost postupka utvrđenog konkursom i svoje mesto na rang listi: 23.10.2023. godine u vremenu od 12,30 do 14,30 časova. Saopštavanje odluke Komisije po žalbi kandidata: 23.10.2023. godine u 15,00 časova.
Podnošenje žalbe dekanu Fakulteta u drugostepenom postupku na odluku Komisije: 24. 10. 2023. godine od 11 do 13 časova.
Saopštavanje odluke dekana Fakulteta: 24. 10. 2023. godine u 14 časova.
Konačna rang lista biće objavljena na sajtu Fakulteta 24. 10. 2023. godine u 15 časova.
Upis primljenih kandidata će se obaviti 25 – 27. 10. 2023. godine od 9 do 14,30 časova, Odsek za nastavu i studentska pitanja, po rasporedu koji će biti objavljen pre upisa.


Vest preuzeta sa sajta http://www.pharmacy.bg.ac.rs/