+381631718199 portal@pitajprofu.com

Studijski programi specijalističkih akademskih studija GRAĐEVINARSTVO i ENERGETSKA EFIKASNOST, ODRŽAVANJE I PROCENA VREDNOSTI OBJEKATA U VISOKOGRADNJI traju godinu dana i vrede 60 ESPB bodova.
Opšti uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Univerziteta u Beogradu: http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/spec-akademske/Opsti-uslovi-2023.pdf

POSEBNI USLOVI KONKURSA

Pravo upisa na specijalističke akademske studije imaju kandidati koji su završili osnovne i master akademske studije iz oblasti građevinarstva sa najmanje 300 ESPB bodova na jednoj od akreditovanih visokoškolskih ustanova u Srbiji, ili na odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u inostranstvu. Za studijski program Energetska efikasnost, održavanje i procena vrednosti objekata u visokogradnji mogu da konkurišu i kandidati koji su, osim iz oblasti građevinarstva, prethodno završili osnovne i master akademske studije iz drugih srodnih oblasti (arhitekture, mašinstva i elektrotehnike) sa najmanje 300 ESPB bodova. Na studijskom programu Građevinarstvo na modulu Hidrotehnika i vodno ekološko inženjerstvo (HVE) može se upisati 10 studenata, a na studijskom programu Energetska efikasnost, održavanje i procena vrednosti objekata u visokogradnji (EES), 20 studenata. Informacije o upisu pogledajte na linku http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/spec-akademske/GF-2023.pdf

Vest preuzeta sa sajta https://www.grf.bg.ac.rs/home