+381631718199 portal@pitajprofu.com

Obaveštavamo vas da je preminula dr Katarina Sofronijević (rođena Radaković), docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Doc. dr Katarina Sofronijević je rođena 26.05.1989. godine u Kragujevcu, gde je završila osnovnu školu, kao nosilac diplome Vuk Karadžić, i Prvu kragujevačku gimnaziju, sa odličnim uspehom. Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu upisala je školske 2008/2009. godine. Osnovne akademske studije, na studijskom programu Poslovna ekonomija i menadžment, modul Marketing, završila je 27.09.2012. godine, sa prosečnom ocenom 9,31. Više puta je bila nagrađivana za postignute rezultate tokom studija. Bila je stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije. Master akademske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, studijski program Poslovna ekonomija i menadžment, modul Marketing, upisala je 2012. godine i iste završila, sa prosečnom ocenom 9,80. Doktorske akademske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, modul Upravljanje poslovanjem, upisala je školske 2014/2015. godine. Položila je sve ispite predviđenim nastavnim programom sa prosečnom ocenom 10,00. Doktorsku disertaciju je odbranila 29.01.2022. godine, čime je stekla status doktora ekonomskih nauka.

Od 1. marta 2013. godine je zaposlena na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, kao saradnik u nastavi, na nastavnim predmetima Marketing i Direktni marketing. Pored toga, odlukom Nastavno-naučnog veća, bila je anagažovana na izvođenju vežbi na nastavnom predmetu Tržišno komuniciranje na osnovnim akademskim studijama i Marketing menadžment na master akademskim studijama. U zvanje asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu izabrana je 1. marta 2015. godine.

Katarina Sofronijević je bila angažovana u radu organa i tela Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Bila je član organizacionog odbora domaćih i međunarodnih konferencija. Od 2018. godine je član istraživačkog tima na projektu broj 41010, koji finansira Ministarstvo nauke Republike Srbije. Član je Društva ekonomista Kragujevca. Bila je izuzetna osoba, sjajan predavač, odličan naučni radnik, veoma dobar kolega.

Sahrana doc. dr Katarine Sofronijević biće održana u utorak 26.12.2023. u 14 sati na groblju u Stanovu.

Kolektiv Ekonomskog fakulteta izražava iskreno saučešće porodici Katarine Sofronijević.

Vest preuzeta sa sajta https://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/