+381631718199 portal@pitajprofu.com

Sa žaljenjem obaveštavamo studente, profesore i zaposlene o smrti vanrednog profesora u penziji Slobodana Lazarevića, koji je bio dragoceni deo naše akademske zajednice od njenog osnivanja.

Rođen je 15. oktobra 1949. godine u Kragujevcu. Diplomirao je Jugoslovensku književnost i jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu na kome je, potom, i magistrirao. Magistarski rad „Misao o literaturi i umetnosti u esejističkom delu Dušana Matića“ odbranio je 1983. godine u Beogradu, a svojom doktorskom tezom „Stvaralačko prisustvo mita u savremenoj srpskoj literaturi i umetnosti“, koju je odbranio na grupi za multidisciplinarne studije Filozofkog fakulteta u Beogradu 2000. godine, ukazao je na svoje istraživačko uporište ˗ odnos između literature i umetnosti. Profesor Lazarević bio je izuzetno predan svom profesionalnom radu i naučnim istraživanjima, koja je započeo pre svoga univerzitetskog perioda. Nakon dolaska na Univerzitet u Kragujevcu, produžio je svoje izuzetno angažovanje u oblasti svetske književnosti i umetnosti. Ubrajao se među naše najznačajnije i najkompetentnije istraživače u području književnosti, ali i slikarstva i muzike i njihovih međusobnih veza i uslovljenosti. Njegov naučni rad obuhvatao je duboke analize istorije umetnosti i njihov kontekst, doprinoseći razumevanju umetnosti u širem smislu.

Svoj profesionalni rad na pedagoškom polju započeo je zasnivanjem radnog odnosa kao stručni saradnik na Filološko-umetničkom fakultetu davne 1996. godine, kada su studije filologije u Kragujevcu bile Nastavno odeljenje Filološkog fakulteta u Beogradu. Svojom posvećenošću i stručnošću, dostigao je zvanje vanrednog profesora i nastavio da bude integralni deo Fakulteta sve do momenta svoga penzionisanja. U periodu od 2003. do 2007. godine, profesor Lazarević obavljao je funkcije prodekana za finansije i naučni rad, a zatim i prodekana za nastavu i naučni rad Filološko-umetničkog fakulteta. Pored ovih odgovornih funkcija, bio je i zamenik predsednika Saveta Univerziteta u Kragujevcu, što je svedočilo o njegovoj predanosti obrazovnom sistemu i unapređenju akademskog okruženja.

Profesor Lazarević je takođe bio prvi urednik naučnog časopisa „Nasleđe“. Njegova posvećenost i doprinos bili su uzor i pokretači za razvoj ovog časopisa koji je postao ne samo referentna tačka u našoj naučnoj zajednici već i u našoj državi.

Svojim naučnim, pedagoškim i stručnim radom prof. dr Slobodan Lazarević dao je doprinos razvoju i ugledu Filološko-umetničkog fakulteta, što će ostati kao neizbrisiv trag i trajna uspomena njegovih studenata, kolega, nastavnika i saradnika Univerziteta u Kragujevcu.

Vest preuzeta sa sajta http://www.filum.kg.ac.rs/index.php?lang=sr