+381631718199 portal@pitajprofu.com

Na osnovu Akta o raspodeli sredstava opredeljenih od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za naučnoistraživačku delatnost fakulteta za 2024. godinu, usvojenog na sednici Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održanoj 13.12.2023. godine, raspisuje se INTERNI KONKURS za dodelu sredstava za naučnoistraživačku delatnost za 2024. godinu.

  • Prijavljivanje traje do 27.12.2023. u 15 časova
  • Objavljivanje preliminarne rang liste prihvaćenih potprojekata je 09.01.2024.
  • Prigovori na preliminarnu rang listu su 10. i 11.01.2024. do 15 časova
  • Konačna rang lista prihvaćenih potprojekata objavljuje se 12.01.2024. u 15 časova
  • Sva eventualna pitanja možete uputiti elektronskom poštom, na adresu nauka@med.bg.ac.rs

Za više informacija posetite link.

Vest preuzeta sa sajta http://med.bg.ac.rs/