+381631718199 portal@pitajprofu.com

Ispiti u februarskom roku će se održati od 01.02. do 14.02.2024. godine.

Studenti prijavljuju ispite isključivo elektronskim putem. Prijavljivanje ispita za februarski rok započeće dana 20.01.2024. godine, a završiće se zaključno sa 29.01.2024. godine. Prijavljivanje ispita se vrši u novom studentskom elektronskom servisu https://estudent.agrif.bg.ac.rs/. Svakom studentu je dodeljen STUDENTSKI VIRTUELNI RAČUN gde student uplaćuje onoliko sredstava koliko smatra da će koštati planirane aktivnosti (prijava ispita, školarina). Student uplaćuje nadoknadu za prijavu ispita na račun Poljoprivrednog fakulteta (Nemanjina 6, Zemun), broj: 840-1872666-79 u iznosu od:

  • 500,00 dinara po ispitu (važi za sve studente);
  • 650,00 dinara za studente koji su upisali četvrtu godinu treći i više puta-„postapsolventi“,
  • 1000,00 dinara za studente koji studiraju po propisu koji je prestao da važi (Zakon o univerzitetu)
  • Student uplaćuje naknadu u iznosu koji odgovara najmanje ukupnoj ceni svih ispita koje prijavljuje u predstojećem ispitnom roku.

Ukupan iznos se može uplatiti na jednoj uplatnici. Primer pravilno popunjene uplatnice student može videti u svom e-indeksu. Neophodno je da u polju „Svrha uplate“ navedete za koji nivo studija je uplata (osnovne, master, specijalističke ili doktorske studije). Prijem uplate na račun Fakulteta student će moći da proveri u okviru svog e-indeksa (elektronskog indeksa), a što se kao obavezno preporučuje studentima. Provera se vrši nakon isteka dva radna dana od dana uplate. Molimo studente da čuvaju uplatnice kao dokaz o izvršenoj uplati.

Student koji iz bilo kog razloga ne prijavi ispit u roku za prijavljivanje ispita, može prijaviti ispit po isteku roka za prijavljivanje ispita najkasnije do 14.00 časova dana 30.01.2024. godine, na šalterima Studentske službe. Elektronska prijava ispita po isteku roka za prijavljivanje ispita nije moguća. Ispit se može prijaviti isključivo na obrascu Prijava ispita po isteku roka za prijavljivanje ispita, a koji se kupuje na Skriptarnici Fakulteta. Cena obrasca je jednaka naknadi za prijavljivanje ispita po isteku roka za prijavljivanje ispita, te se ista ne uplaćuje na račun Fakulteta.

Podsećaju se studenti – samofinansirajući, da u slučaju da nisu blagovremeno izvršili uplatu druge rate školarine (do 15.12.2023. god.) neće moći da prijave ispit za januarski ispitni rok do izmirenja obaveza po osnovu školarine.

Vest preuzeta sa sajta https://www.agrif.bg.ac.rs/