+381631718199 portal@pitajprofu.com

Od utorka, 26.12.2023. u Galeriji izlozi FLU ne propustite da pogledate slike Sofije Pavković i grafike Bojana Zavišina, studenata generacije FLU i FPU.

▬ Bojan Zavišin, rođen 2000. godine u Vršcu. Upisao jeu prvu godinu studija na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu školske 2019/2020. godine. Master akademske studije na modulu Grafika i knjiga završava 2023. godine sa prosečnom ocenom 9,97. Paralelno razvija grafičko i stripovsko autorstvo, pa tako tiraži pronalaze svoja mesta do izložbi i bijenala od Beograda, Čačka, Užica, do Budimpešte i Rijeke. Sa druge strane, stripovi dobijaju priznanja poput nagrade Balkanske smotre mladih strip autora 2021. i Akademskog lista Pressing, kao i gran-pri Valjevskog strip festa 2023, kada postaje i deo Komikaze mreže alternativnog stripa. Zimski semestar 2023/2024. godine studira na Akademiji za likovnu umetnost i dizajn u Ljubljani, kao deo Erazmus+ programa studentske mobilnosti.

O svom radu kaže: „Šta se desi kada pored ljudske figure nacrtate balončić sa tekstom, i potom stavite u sekvencu drugih crteža? A šta se desi kada stavite dve figure, jednu pored druge, a između njih obrišete sve reči? Kroz svoj rad, na različite načine, putem vizuelnog pripovedanja medijuma stripa i neočekivanih rezultata grafičkih tehnika ručne štampe, istražujem interpersonalne odnose, unutrašnji ljudski svet i njegovo mesto u svakodnevici. Sve ono ispričano i prećutano, banalno i neshvatljivo, tužno i smešno, sakriveno je izmeću kadrova u stripu, unutar svakog grafičkog otiska.”

▬ Sofija Pavković je rođena 2000. godine u Zaječaru. Tamo je pohađala Gimnaziju i nakon treće godine srednje škole upisala je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu. Završila je osnovne studije slikarstva u klasi profesora Dobrice Bisenića 2022. godine sa prosečnom ocenom 10. Na istom fakultetu je završila i master akademske studije slikarstva u klasi profesora Zorana Dimovskog 2023. godine sa prosečnom ocenom 10 i odbranila master rad na temu „Buđenje podsvesnog uma: Snovi na papiru i njihova transformacija u prostornim radovima“. Nosilac je stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2019/20. i 2022/23. godinu i stipendije Ministarstva omladine i sporta „Dositeja” za 2021/22. godinu. Živi i stvara u Beogradu.

O svom radu kaže: „Radovi nastaju kao potreba da se učestali motivi koje umetnica sanja zapišu, sistematizuju i protumače. Oni su inicijalno zabeleženi u dnevniku snova (Dnevnik noćnog vida), a nastavljaju se na radovima većeg formata. Značajna tema ovih dela jeste samospoznaja, kao jedan od najtežih, a ipak primarnih koraka u razvoju identiteta umetnice. Takođe, promišljanje o pojedinačnim simbolima i elementima koji se prirodno ponavljaju i u snovima, a i radovima dovodi do postavljanja pitanja o individualnosti iskustva koje imamo ponaosob, ali i onima koja univerzalno doživljavamo kao kolektiv. Do koje mere smo različiti i na koji način se ono što opažamo i osećamo povezuje u jedan splet motiva koje svi prepoznajemo kao nešto što smo već doživeli i sanjali? Sem toga, koliko je moguće osloniti se na sopstvenu moć pamćenja prilikom prepoznavanja i ponavljanja snova na papiru? Radovi su rađeni kombinovanjem pigmenata, fiksativa i olovke u boji na papiru u maniru koji oponaša maglovitu i nepostojanu prirodu snova.”

Vest preuzeta sa https://www.facebook.com/profile.php?id=61553727943476