+381631718199 portal@pitajprofu.com

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije priprema 21. međunarodnu omladinsku konferenciju „BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA – BIMUN 2024″, koja će se održati u Beogradu od 13. do 17. marta 2024. godine. Rano prijavnjivanje je do 25. decembra 2023. godine na linku: http://www.bimun-unaserbia.org/index.php/registration/application i uključuje benefite navedene na linku: http://www.bimun-unaserbia.org/index.php/participation-fee/domestic-participants.
Finalno prijavljivanje je do 31. januara 2024. godine, a broj delegeta na konferenciji je ograničen.

Nakon 20 uspešno organizovanih međunarodnih konferencija (2004-2023), BIMUN ima veliki ugled među uspešnim studentima i kod značajnih institucija i međunarodnih organizacija. BIMUN je postao jedna od najprestižnijih konferencija Modela UN u Evropi i okuplja ambiciozne studente i srednjoškolce iz celog sveta.

BIMUN mladim delegatima pruža mogućnost da u praksi bolje upoznaju aktuelna međunarodna pitanja i načine njihovog rešavanja u okviru UN, da primenjuju osnovna diplomatska pravila, kao i doprinosi razvijanju njihovih ličnih veština (javnog nastupa, pregovaranja, vođenja debate i postizanja kompromisa). Studenti i srednjoškolci preuzimaju uloge diplomata UN, predstavljaju različite zemlje i raspravljaju o aktuelnim svetskim temama, u skladu sa procedurom UN. BIMUN 2024 biće prilika za nova iskustva, diplomatske debate i povezivanje mladih lidera iz Srbije i drugih zemalja. Radni jezik BIMUN konferencije je engleski.

BIMUN projekat ima podršku zvaničnih institucija Republike Srbije (Narodna skupština, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo omladine, Skupština Grada Beograda, Kancelarija za mlade Beograda), kao i podršku UN Agencija u Srbiji (UN Country Team, UNDP, UNFPA, UNICEF, UN Refugee Agency).

Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija – BIMUN 2024″ (13 – 17. mart 2024) biće fokusiran na aspekte teme: „Multilateralna rešenja za bolje sutra: svet, budućnost, mladi“. Na konferenciji će biti akademska simulacija zasedanja organa UN na sledeće teme:
– KRIZNI KOMITET SAVETA BEZBEDNOSTI: Situacija na Bliskom istoku, uključujući palestinsko pitanje;
– SAVET ZA LJUDSKA PRAVA: Kršenje ljudskih prava usled građanskih ratova u Africi;
– PROGRAM UN ZA RAZVOJ (UNDP): Ubrzanje implementacije Agende 2030 u vreme globalne krize;
– POPULACIONI FOND UN (UNFPA): Izgradnja otpornosti mladih u konfliktnim i postkonfliktnim okruženjima;
– AGENCIJA UN ZA IZBEGLICE (UNHCR): Pitanje izbeglica;
– DEČJI FOND UN – UNICEF: Efekti klimatskih promena na decu i omladinu.

Za više informacija o konferenciji BIMUN 2024 i proceduri prijave za određeni komitet posetite zvaničan sajt: www.bimun-unaserbia.org.

Do sada je 4.785 uspešnih studenata iz 83 države učestvovalo na dvadeset BIMUN konferencija. Pozivamo ambiciozne mlade da se pridruže i planiraju učešće na BIMUN 2024.

Aktuelnosti o BIMUN 2024 možete videti na društvenim mrežama BIMUN projekta:
Instagram – https://www.instagram.com/bimun_belgrade/ , Facebook – https://www.facebook.com/BIMUN.UNASerbia/ i X / Twitter – https://twitter.com/BIMUN_UNASerbia.

Vest preuzeta sa sajta https://ius.bg.ac.rs/