+381631718199 portal@pitajprofu.com

Sa velikim zadovolјstvom vas pozivamo na prvu Internacionalnu konferenciju o ekonomiji delјenja i savremenim poslovnim modelima: Teorija i praksa – “ IC-SHARE 2024”. Organizator ovogodišnjeg skupa je Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, u saradnji sa Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, i Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet, i uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije.

Rok za slanje rada: 01.03.2024.
Rok za obaveštenje o prihvatanju rada do: 01.04.2024.
Rok za plaćanje kotizacije po specijalnim cenama: 01.04.2024.
Rok za plaćanje kotizacije po regularnim cenama: 29.04.2024.
Preliminarni program rada: 01.05.2024.
Održavanje konferencije: 10 – 11.05.2024.

Radove je potrebno dostaviti putem Microsoft CMT sistema, uz napomenu kojoj programskoj oblasti pripada rad, najkasnije do 01.03.2024. godine. Radovi se pišu na engleskom jeziku. Svaki autor može da prijavi najviše tri rada, od toga najviše jedan kao prvi autor i dva kao koautor. Svi radovi podležu proveri originalnosti.

Selekcija radova će se odvijati kroz dvostruko slepo (anonimno) recenziranje, što znači da će i autori i recenzenti ostati anonimni tokom procesa recenzije. Svi autori moraju da se pridržavaju sledećih smernica kako bi osigurali anonimnost rada:

  1. Uklonite imena autora, kontakt informacije i afilijacije iz tabele za informacije o autorima koja se nalazi u konferencijskom šablonu rada (paper template). Od vas će biti zatraženo da dodate podatke o autorima nakon što rad bude prihvaćen.
  2. Navedite sve relevantne prethodne radove (uključujući i Vaše) u trećem licu (na primer, „Pokazalo se da… (Smith, 2023)“; nemojte koristiti reči „moj“ ili „naš“).
  3. Uklonite zahvalnice, priznanja i izvore finansiranja. Ove informacije se mogu dodati nakon što rad bude prihvaćen.
  4. Radovi koji nisu pravilno anonimizirani ne mogu se uzeti u razmatranje i biće vraćeni autorima kako bi ih anonimizirali.

Na sistem je potrebno da postavite DVE datoteke: verziju rada koja se može uređivati (.docx format) i PDF verziju rada.

Obim rada treba da bude do 5 stranica (A4 format), uklјučujući tabele, slike, spisak korišćenih izvora i ostale priloge. Za radove koji prelaze dozvolјeni broj strana, izvršiće se doplata u iznosu od 6.000 RSD odnosno 50 € po svakoj prekoračenoj strani. Za obradu teksta koristiti sledeći šablon:

IC-SHARE templejt za rad

Više informacija se nalazi na linku.

Vest preuzeta sa sajta https://panacea-ideje.rs/