+381631718199 portal@pitajprofu.com

Konferencija će se održati 05.10.2024. u Novom Sadu.

Konferencija „Jezik i društvene nauke u kontaktu: izazovi interdisciplinarnosti“ posvećena je kombinovanju saznanja i saradnji između nauka i naučnih disciplina, pogotovo u oblasti društvenih nauka i humanistike. Dobrodošli su radovi koji sagledavaju metodološku, teorijsku i metateorijsku dimenziju ovih oblasti, zatim, radovi koji na interdisciplinaran način pristupaju određenim fenomenima, ali i oni koji se bave izazovima i mogućnostima u visokom obrazovanju u vezi sa ovom temom.
Konferencijom „Jezik i društvene nauke u kontaktu: izazovi interdisciplinarnosti“ želimo da doprinesemo naučnoj raspravi o interdisciplinarnosti i saradnji između nauka. Iako sam naslov konferencije implicira povezivanje saznanja o jeziku sa društvenim naukama tj. saradnju između humanistike i društvenih nauka, dobrodošli su i radovi koji se bave zasebno interdsciplinarnošću unutar polja društvenih nauka ili humanistike. Posebno pozdravljamo radove koji bi na originalan način doprineli ovoj filozofskoj, teorijskoj i metodološkoj raspravi osvetljavajući probleme u vezi sa ovom temom koji nisu predstavljeni u ovom kratkom tekstu, kao i one koji se bave specifičnim društvenim ili etičkim problemima i temama ukazujući na potrebu ili nužnost interdisciplinarnog pristupa.

Vest preuzeta sa sajta https://www.ff.uns.ac.rs/