+381631718199 portal@pitajprofu.com

Ovaj multidisciplinarni radni dan ima za cilj okupljanje lingvističkih studija koje mogu doprineti diskusiji o:

a) neurokognitivnim osnovama jezika,

b) karakterizaciji, proceni i dijagnostikovanju jezičkih patologija i

c) obradi jezika.

Pozivamo na predstavljanje visokokvalitetnih istraživanja koja opisuju originalne rezultate eksperimentalnog i teorijskog rada u svim oblastima psiholingvistike, neurolingvistike i kliničke lingvistike. Sa zadovoljstvom najavljujemo sledećeg gostujućeg predavača: Kasper Boye (Univerzitet u Kopenhagenu, Danska)

Radni dan će se održati uživo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Srbija.

Apstrakti za usmene i poster prezentacije treba da budu napisani na engleskom jeziku i ograničeni na 500 reči, sa dodatnom stranicom za primere, reference, tabele i figure. Apstrakti treba da budu anonimni, u Word ili rtf (rich text) formatu i u standardnom 12-punktnom fontu Times New Roman, sa marginama od 1 inča. Razmatraće se najviše jedan apstrakt autora i jedan koautorski apstrakt. Svi apstrakti će proći kroz proces dvostruko slepe recenzije. Apstrakte treba poslati putem e-pošte kao Word prilog na sledeću adresu: pnclrworkshop@gmail.com

Rok za slanje apstrakta: 10. februar 2024.

Obaveštenje o prihvatanju: 20. februar 2024.

Datum radionice: 20. april 2024.

Kotizacija za konferenciju:

Rana prijava (do 15. marta): 36 evra

Regularna prijava: 60 evra

Vest preuzeta sa sajta https://www.ff.uns.ac.rs/