+381631718199 portal@pitajprofu.com

Datum održavanja: sreda, 02. oktobar 2024.
Lokacija: University of Belgrade – Faculty of Philology
Kotizacija: Da
Iznos kotizacije: 90 EUR
Kontakt adresa elektronske pošte: vele2024belgrade@gmail.com

Rok za podnošenje apstrakata: 01. mart 2024.

Obaveštenje o prihvatanju: 01. april 2024.

Registracija: maj 2024.

Datumi konferencije: 2-4. oktobar 2024.

Podnošenje radova: 30. novembar 2024.

Objavljivanje zbornika konferencije: 2025.

VELE2024 je rezultat projekta „Ugroženi jezici i jezičke varijante u Srbiji“ (VLingS), sprovedenog u periodu od 2022. do 2024. godine od strane Instituta za balkanske studije Srpske akademije nauka i umetnosti, Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu (više na: https://vlings.rs/). Cilj projekta je stvaranje preciznog alata za procenu stepena ugroženosti i ranjivosti jezika, te njegovo primenjivanje na statistički značajan uzorak govornika u Srbiji. Na taj način, projekat ima za cilj pružanje podrške jezičkim zajednicama, nevladinim organizacijama i vladi u njihovim naporima da očuvaju i revitalizuju ugrožene jezike, i da služi kao model za procenu ranjivosti u jezičkim zajednicama širom sveta. VELE2024 ima za cilj proširenje obuhvata projekta VLingS okupljanjem kako etabliranih, tako i mladih istraživača koji se fokusiraju na ugroženost jezika u Evropi, kako bi se sreli, predstavili i diskutovali o svom radu u prijateljskom i podsticajnom okruženju.

Vest preuzeta sa sajta https://www.filfak.ni.ac.rs/