+381631718199 portal@pitajprofu.com
 1. MOLEKULARNA MEDICINA – 5 studenata
 2. BIOLOGIJA TUMORA I OKSIDATIVNA OBOLJENJA – 10 studenata
 3. EPIDEMIOLOGIJA – 25 studenata
 4. FIZIOLOŠKE NAUKE – 8 studenata
 5. NEURONAUKE – 6 studenata
 6. MEDICINSKA FARMAKOLOGIJA – 8 studenata
 7. MIKROBI I INFEKCIJA – 5 studenata
 8. PATOLOŠKE OSNOVE BOLESTI – 10 studenata
 9. JAVNO ZDRAVLJE – 6 studenata
 10. BIOMEDICINSKA INFORMATIKA – 5 studenata
 11. EKOLOŠKI I NUTRITIVNI FAKTORI I ZDRAVLJE – 5 studenata
 12. PRIMENJENA ISTRAŽIVANJA U MEDICINI SPORTA I MOTORNIM
  VEŠTINAMA – 7 studenata
 13. BIOLOGIJA SKELETA (na engleskom jeziku) – 5 studenata
 14. BIOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA U MEDICINI – 5 studenata
 15. KOGNITIVNE NEURONAUKE – 5 studenata
 16. ENDOKRINOLOGIJA – 4 studenta
 17. ISTRAŽIVANJA U KARDIOVASKULARNOJ MEDICINI – 12 studenata
 18. NEUROLOGIJA – 5 studenata
 19. PULMOLOGIJA – 4 studenta
 20. NEFROLOGIJA – 4 studenta
 21. RADIOLOGIJA I NUKLEARNA MEDICINA – 6 studenata
 22. ISTRAŽIVANJA U REHABILITACIJI – 4 studenta
 23. ZAPALJENJE I AUTOIMUNOST – 5 studenata
 24. HUMANA REPRODUKCIJA, PERINATOLOGIJA I NEONATOLOGIJA – 5 studenata
 25. GINEKOLOGIJA I GINEKOLOŠKA ONKOLOGIJA – 5 studenata
 26. FETALNO PROGRAMIRANJE I PRENATALNA PREVENCIJA BOLESTI ADULTNOG
  DOBA – 5 studenata
 27. PERSONALIZOVANA TERAPIJA HEMATOLOŠKIH OBOLJENJA – 9 studenata
 28. REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA – 12 studenata
 29. ISTRAŽIVANJA PSIHOPATOLOŠKIH FENOMENA I POREMEĆAJA – 5 studenata
  Prijave dostavljati od 02–06.10.2023. godine od 10-13 časova, Službi za NIR Medicinskog fakulteta, ul. Dr Subotića br. 8, II sprat, hodnik levo, soba br. 327- 329.

Prijava i prijem dokumenata traje od 02-06.10. 2023. Godine. Preliminarna rang lista izlazi 20.10. 2023. godine. Fakulteti objavljuju konačne rang liste i dostavljaju Univerzitetu 25.10. 2023. godine u 12 časova. Konačna rang lista Univerziteta izlazi 26.10. 2023. godine u 12 časova, a upis primljenih kandidata će biti od 30. 10. do 01. 11. 2023. godine.

Vest preuzeta sa sajta http://med.bg.ac.rs/