+381631718199 portal@pitajprofu.com

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje konkurs za Pravnu kliniku za medijaciju. Na konkurs se mogu prijaviti studenti četvrte godine osnovnih studija, apsolventi, kao i studenti master studija. Program Pravne klinike za medijaciju odvija se u saradnji sa organizacijom Partneri Srbija, akreditovanom za sprovođenje osnovne obuke i specijalizovanih obuka za medijatore. Interaktivna predavanja i radionice drže nastavnici Pravnog fakulteta, medijatori, sudije, advokati i psiholozi.

Program Klinike traje dva semestra. U zimskom semestru, u obimu od jednog dvočasa nedeljno, Pravna klinika za medijaciju prati program osnovne obuke za medijatore i analizira primenljive međunarodne instrumente i standarde, te domaća i regionalna iskustava u primeni medijacije. U letnjem semestru, dva puta mesečno, biće organizovane praktične simulacije i prezentacije stvarnih slučajeva medijacije, kao i gostovanja domaćih i međunarodnih medijatora.

Nakon završenog prvog, odnosno drugog semestra, postoji mogućnost organizovanja domaćih i regionalnih takmičenja studenata u primeni medijacije, kao i učešća tima studenata Pravnog fakulteta na eminentnim međunarodnim takmičenjima iz medijacije u organizaciji Međunarodne trgovinske komore (ICC) u februaru 2024. u Parizu i IBA-VIAC u julu 2024. u Beču.

Radi analize međunarodnih standarda i praksi u primeni medijacije, kao i interakcije sa stranim ekspertima, te potencijalnog učešća na međunarodnim takmičenjima iz ove oblasti, poželjno je da studenti poseduju aktivno znanje engleskog jezika. Maksimalan broj studenata koji će biti primljen na Pravnu kliniku za medijaciju je 25.  Radom Pravne klinike za medijaciju rukovodi prof. dr Ivana Krstić.  

Važna napomena: Zbog činjenice da je konkurs raspisan kasnije u odnosu na konkurse za ostale pravne klinike, prijava se ne vrši putem linka već mejlom na ikrstic@ius.bg.ac.rs . Uz prijavu je potrebno dostaviti kratku biografiju i motivaciono pismo. Takođe, ako je kandidat već poslao prijavu za neku od klinika za koje je konkurs bio raspisan ranije, a radije bi pohađao program Pravne klinike za medijaciju, može poslati prijavu za Pravnu kliniku za medijaciju uz obaveznu napomenu u prijavi da odustaje od prijave za tu drugu kliniku.

Rok za dostavljanje prijava je petak 6. oktobar. Studenti će o rezultatima konkursa biti obavešteni u najkraćem roku, pre isteka roka za upis na četvrtu godinu studija.

Vest preuzeta sa sajta https://ius.bg.ac.rs/