+381631718199 portal@pitajprofu.com

Otvoren je poziv za prijavljivanje studenata i nastavnog osoblja sa državnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije za mrežne mobilnosti na partnerskim ustanovama u zemljama učesnicama u CEEPUS programu. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti do 31. oktobra za razmene koje će se realizovati tokom letnjeg semestra naredne akademske godine. Poziv za prijavljivanje kandidata van mreža (freemover kandidati) otvoren je do 30. novembra 2023. godine. Sve prijave se podnose putem zvaničnog CEEPUS veb-sajta.
CEEPUS program omogućava akademske razmene studenata i nastavnog osoblja iz 15 zemalja srednje i jugoistočne Evrope. Stipendirane mobilnosti studenata i nastavnog osoblja u okviru CEEPUS programa se prvenstveno realizuju unutar mreža, tj. partnerstava koje uspostavljaju visokoškolske ustanove (VŠU) iz zemalja učesnica. Razmene studenata i nastavnog osoblja unutar mreža se realizuju na partnerskim ustanovama koje su deo CEEPUS mreže u kojoj učestvuje i ustanova kandidata.
Iako se mobilnosti u CEEPUS programu prvenstveno odvijaju u okviru mreža, program omogućava i dodatnu opciju vanmrežnih mobilnosti. Ove tzv. freemover mobilnosti odnose se na mobilnosti između visokoškolskih ustanova koje imaju pravo učešća u CEEPUS programu, a u situaciji kada matična ustanova studenta ili predavača (npr. određeni fakultet, smer, departman…) ne učestvuje u radu iste mreže kao i željena ustanova na kojoj bi se mobilnost realizovala u inostranstvu.
Studenti državnih VŠU od druge godine osnovnih studija pa nadalje mogu da učestvuju u različitim kategorijama mobilnosti poput:

• stipendiranih studentskih boravaka u trajanju od minimum 3 meseca s ciljem slušanja predmeta i polaganja ispita, tj. ostvarivanja ESPB poena;
• kraćih stipendiranih boravaka u trajanju do maksimalno 3 meseca u svrhu obavljanja istraživanja za master tezu ili doktorsku disertaciju;
• kraćih ekskurzija (CEEPUS letnje i zimske škole) – maksimalno 6 dana.
• Nastavno osoblje sa državnih visokoškolskih ustanova iz Srbije može da se prijavi za mobilnost (minimalno 5 dana) tokom koje će realizovati bar 6 predavačkih/mentorskih sati. Nastavno osoblje se uvek prijavljuje u okviru kategorije Teacher, nezavisno od dužine trajanja razmene, odnosno mobilnosti u inostranstvu.
Kategorije mobilnosti su iste i za mrežne i vanmrežne kandidate. Detaljne informacije o CEEPUS programu, postupku prijavljivanja i načinu pretraživanja mreža dostupne su na internet stranici Fondacije Tempus posvećenoj CEEPUS programu, u brošuri ”Stipendije” (strane 17–22), kao i na veb-sajtu CEEPUS programa, u odeljcima How, Apply i Find. Takođe, na istoj internet stranici kandidati mogu da se informišu o visini i obuhvatu stipendija, koje se razlikuju po zemljama, klikom na odeljak Contact na početnoj stranici CEEPUS platforme

Vest preuzeta sa sajta Образовање у Србији | Образовање (obrazovanje.rs)