+381631718199 portal@pitajprofu.com

Raspisuje se Кonkurs za dodelu 25 (slovima: dvadesetpet) jednokratnih materijalnih pomoći u iznosu od po 50.000,00 (slovima: pedesethiljada) dinara, studentima Univerziteta u Beogradu na akreditovanim studijskim programima iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, a koje pripadaju polju društveno-humanističkih nauka. Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih nivoa akademskih studija, počev od druge godine osnovnih i integrisanih akademskih studija, koji su se u školskoj 2022/2023. godini finansirali iz budžeta Republike Srbije. Rok za podnošenje prijava je od 23. 10. do 30. 11. 2023. godine.

Vest preuzeta sa sajta https://www.agrif.bg.ac.rs/