+381631718199 portal@pitajprofu.com

Raspisuje se Кonkurs za dodelu 3 (tri) novčane „Nagrade Gordana Jokić Кašiković i Dragiša Кašiković“ najboljim studentima Univerziteta u Beogradu – Tehnološko-metalurškog, Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta, i to:

  1. Jednoj studentkinji koja je u toku prethodne školske godine završila osnovne akademske, odnosno intergisane osnovne akademske i master akademske studije u roku sa najvišom prosečnom ocenom;
  2. Jednom studentu koji je u toku prethodne školske godine završio osnovne akademske, odnosno intergisane osnovne akademske i master akademske studije u roku sa najvišom prosečnom ocenom i
  3. Jednu nagradu studentu ili studentkinji za najbolji naučno-istraživački rad, odnosno stručni rad studenta, ne mora biti prvi autor.

Nagrada se, po pravilu, dodeljuje po jednom studentu ili studentkinji sa svakog od navedenih fakulteta. Nagrada u iznosu od po 300 evra u dinarskoj protivvrednosti, prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, dodeliće se iz sredstava Fondacije „Gordana Jokić Кašiković i Dragiša Кašiković“.
Rok za podnošenje prijava je od 27. septembra do 10. novembra 2023. godine.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Ceo tekst konkursa pogledajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta http://www.tmf.bg.ac.rs/#gsc.tab=0