+381631718199 portal@pitajprofu.com

Pravo da se prijave na Konkurs za dodelu studentskih kredita imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Na konkurs se mogu prijaviti studenti I godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (osnovnih studija) koji su prvi put upisali prvi semestar i studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa (studenti bez roditeljskog staranja, iz jednoroditeljske porodice, pripadnici romske nacionalne manjine, studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim bolestima, studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, raseljeni studenti, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, pod uslovima iz stava 1. ove tačke Konkursa, a primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom, izuzev studenata bez roditeljskog staranja, studenata pripadnika romske nacionalne manjine i studenata sa invaliditetom koji se posebno rangiraju primenom blažih kriterijuma u skladu sa afirmativnim merama u oblasti obrazovanja. Broj studentskih kredita utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 2. do 31. oktobra 2023. godine. Konkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.

Vest preuzeta sa sajta https://prosveta.gov.rs/