+381631718199 portal@pitajprofu.com

Učesnici konkursa mogu biti svi studenti Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu. Studenti mogu raditi samostalno ili u timovima (najviše tri člana tima). Podloge se mogu preuzeti sa sajta Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, odeljak Aktuelno, sa linka: https://gaf.ni.ac.rs/index1.php

Pitanja u vezi sa konkursom slati na ljubicm@planetresidence.rs do 15. decembra 2023. Rok za predaju radova je 31.01.2024.
Žiri će doneti odluku do srede, 07. februara 2024. Nagradni fond konkursa iznosi 150.000,00 dinara. Raspodela sredstava vršiće se na sledeći način:

  • nagrada – 75.000,00 dinara
  • nagrada – 50.000,00 dinara
  • nagrada – 25.000,00 dinara

Žiri konkursa zadržava pravo da na drugačiji način raspodeli sredstva iz nagradnog fonda. Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radove izvršiti prema odluci Žirija. Odabrani radovi biće prezentovani na izložbi u holu Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, kada će biti uručene nagrade. Termin izložbe i dodele nagrada biće naknadno objavljen.
Žiri konkursa će vršiti selekciju i vrednovanje radova u sledećem sastavu:

  • dr Marko Nikolić, dipl. inž. arh. (predsednik), ispred Organizatora
  • Aleksandar Stojanović, dipl. inž. građ. (član), ispred Naručioca
  • Nikola Lečić, dipl. inž. arh. (član), ispred Naručioca

Organizator konkursa je Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, Aleksandra Medvedeva 14
Naručilac konkursa je Planet Capital d.o.o. Niš, Blagoja Parovića 12A

Vest preuzeta sa sajta https://gaf.ni.ac.rs/index1.php