+381631718199 portal@pitajprofu.com

Raspisuje se Konkurs za dodelu 4 (četiri) Nagrade Veselina Lučića za 2024. godinu, za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje (u daljem tekstu: ostvarenje) nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, objavljeno u 2023. godini.

Kandidati na Konkurs mogu prijaviti samo jedno od sledećih ostvarenja:

  • monografija,
  • poglavlje u monografiji,
  • naučni rad.

Navedena ostvarenja moraju biti objavljena kod eminentnog domaćeg, odnosno stranog izdavača (poželjno je priložiti recenzije).
Neće biti uzeti u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova, kao ni udžbenička literatura.

Rok za podnošenje prijava je od 01. marta do 30. aprila 2024. godine.

Dodatne informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji možete pogledati OVDE.

Vest preuzeta sa sajta https://www.etf.bg.ac.rs/