+381631718199 portal@pitajprofu.com

Univerzitet u Novom Sadu raspisuje Konkurs za izbor studenata za pohađanje Studentske stručne prakse u javnoj upravi 2023/24. godine. Program studentske stručne prakse u javnoj upravi sprovodi se kao vid podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama da svojim studentima omoguće da, pored teorijskih znanja, steknu i praktične veštine (koje su predviđene u ishodima učenja na studijskim programima koji ih osposobljavaju za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća).

Period realizacije stručne prakse: 04.03.2024. – 01.07.2024. Studenti polaznici stručne prakse pohađaju praksu u trajanju do 80 časova (četiri nedelje po četiri časa dnevno). Nakon stručne prakse, studentu se izdaje potvrda o obavljenoj stručnoj praksi koja obezbeđuje određeni broj ESPB, u skladu sa propisima. Program stručne prakse namenjen je studentima na studijama prvog i drugog stepena studija. Za studente Fakulteta tehničkih nauka namenjeno je 20 mesta. Ceo tekst konkursa pogledajte ovde. Rok za prijavu je 25.01.2024.

Vest preuzeta sa sajta http://www.ftn.uns.ac.rs/691618389/fakultet-tehnickih-nauka