+381631718199 portal@pitajprofu.com

Na prvu godinu Doktorskih akademskih studija – medicinske nauke Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 100 studenata. Na studije koje se izvode na srpskom jeziku može se upisati 90 studenta: 5 studenata čije se studije finansiraju iz budžeta i 85 samofinansirajućih studenata Na studije koje se izvode na engleskom jeziku može se upisati 10 samofinansirajućih studenata.
Uslovi za upis:
• Doktorske akademske studije – medicinske nauke na srpskom jeziku:
- Završen fakultet iz oblasti medicinskih nauka, farmaceutskih nauka, stomatoloških nauka, veterinarskih nauka, bioloških nauka, hemijskih nauka, psiholoških nauka, fizičkog vaspitanja i sporta, specijalne edukacije i rehabilitacije, sa ostvarenih najmanje 300 ESPB na osnovnim akademskim i master akademskim studijama ili 360 ESPB na integrisanim akademskim studijama, sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam).
- Poznavanje engleskog jezika do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature. Strani državljanin se, u pogledu prethodnog obrazovanja, može upisati na studijski program na srpskom jeziku pod istim uslovima kao i domaći državljanin, na način uređen Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove. Uslov upisa je poznavanje srpskog jezika (na kome se izvodi nastava) do nivoa mogućnosti komunikacije i praćenja naučne literature.
• Doktorske akademske studije – medicinske nauke na engleskom jeziku:
- Završen fakultet iz oblasti medicinskih nauka, farmaceutskih nauka, stomatoloških nauka, veterinarskih nauka, bioloških nauka, hemijskih nauka, psiholoških nauka, fizičkog vaspitanja i sporta, specijalne edukacije i rehabilitacije, odnosno ostvarenih najmanje 300 ESPB na osnovnim akademskim i master akademskim studijama ili integrisanim akademskim studijama, sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam).
- Posedovanje sertifikata o znanju engleskog jezika – nivo B2 ili prethodno završen bilo koji stepen obrazovanja na engleskom jeziku (dokaz – diploma).
Prijava kandidata je od 27. septembra do 20. oktobra 2023. godine. Preliminarne rang liste će biti objavljene 25.10.2023. godine, a konačne rang liste 01.11.2023. Upis kandidata će trajati od 02. novembra do 06. novembra 2023. godine.

Vest preuzeta sa sajta http://www.medf.kg.ac.rs/