+381631718199 portal@pitajprofu.com

Univerzitet u Nišu objavljuje konkurs za upis prve generacije polaznika na modul “Bezbednost na radu i u tehnološkim procesima u Evropi sledeće generacije – Safety4EU” u školskoj 2023/2024. godini u okviru projekta Žan Mone kao deo ERAZMUS+ programa. Rok za podnošenje prijava je petak, 02.02.2024. godine.

Žan Mone modul Safety4EU ima za cilj da unapredi obrazovanje iz evropskih studija na Univerzitetu u Nišu koristeći inovativan pristup nastavi i učenju, prilagođen potrebama naprednih studenata osnovnih studija, studenata master studija sa Fakulteta zaštite na radu i inženjerskih fakulteta kao i mladih profesionalaca u sektoru bezbednosti, kreatora politika i šire javnosti sa interesovanjem za oblast bezbednosti i zaštite na radu i zaštite u tehnološkim procesima. Cilj je podsticanje istraživanja u ovoj oblasti EU studija, što će dovesti do stvaranja novih i interdisciplinarnih rešenja u sektoru bezbednosti kako bi se dosegao širi krug delovanja i povećala vidljivost i uticaj bezbednosti i zaštite na radu i zaštite u tehnološkim procesima izvan akademskih krugova.

Više informacijia pogledajte klikom na link.

Vest preuzeta sa sajta https://www.znrfak.ni.ac.rs/