+381631718199 portal@pitajprofu.com

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu i Ekonomski fakultet u Kragujevcu raspisuju Konkurs za upis na zajedničke DOKTORSKE STUDIJE – MENADŽMENT ZDRAVSTVENOG SISTEMA u školskoj 2023/2024. godini.

Doktorske akademske studije su interdisciplinarne studije trećeg stepena za sticanje naučnog naziva Doktor medicinskih nauka – menadžment zdravstvenog sistema koje se ostvaruju se u toku tri školske godine ili šest semestara (180 ESPB).

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati ukupno 24 studenata.

Uslovi za upis:

  • U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice sa završenim akademskim studijama od najmanje 300 ESPB (medicine, farmacije, stomatologije, veterine ekonomije, prava, menadžmenta i biznis, političkih nauka, psiholoških nauka, socioloških nauka, fizičkih nauka, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta)
  • Položen kvalifikacioni ispit za lica koja imaju prosečnu ocenu nižu od 8 (osam)

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Vest preuzeta sa sajta https://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/