+381631718199 portal@pitajprofu.com

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu raspisuje konkurs za upis 75 studenata na kratki program studija u školskoj 2023/2024. godini za sticanje sertifikata o završenom kratkom programu studija i 30 ESPB.
Prijavljivanje na konkurs traje do 16.10.2023.
Pravo upisa na KP imaju:
• svršeni srednjoškolci,
• studenti i
• lica sa stečenim visokim obrazovanjem.
Nastava će se realizovati tokom tri meseca, u periodu oktobar – decembar u trajanju od 12 nastavnih nedelja. Časovi se održavaju u večernjim terminima u on-line formatu.
Kratki program studija obuhvata sledeće predmete:
• Osnove ljudskih prava
• Pristup informacijama od javnog značaja
• Pravna zaštita podataka o ličnosti
Završetkom kratkog programa studija polaznici će biti osposobljeni da obavljaju poslove zaštite podataka o ličnosti i ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja.
Dodatne informacije: 062-354-679 ili klikom na link.
Prijave se mogu podnositi lično Studentskoj službi od 09-15 časova svakog radnog dana ili elektronski na mejl prodnas@jura.kg.ac.rs

Vest preuzeta sa sajta http://www.jura.kg.ac.rs/