+381631718199 portal@pitajprofu.com

Kratki program studija „Stručna obuka lica za zaštitu podataka o ličnosti“ se organizuje u obimu nastavnog procesa od 300 časova aktivne nastave (30 ESPB) i obezbeđuje sticanje odgovarajućeg sertikata. Na kratki program studija može se upisati ukupno 100 studenata. Pravo učešća na konkursu imaju lica sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju i/ili visokim/višim obrazovanjem.

Konkursni rok:

  • elektronsko prijavljivanje kandidata – 24. januar – 10. februar 2024.
  • intervju sa prijavljenim kandidatima – 12. februar 2024.
  • objavljivanje preliminarne rang liste – 13. februar 2024.
  • objavljivanje konačne rang liste – 14. februar 2024.
  • upis primljenih kandidata – 19. februar 2024.

Više informacija je dostupno ovde.

Vest preuzeta sa sajta https://pf.uns.ac.rs/sr/