+381631718199 portal@pitajprofu.com

ELINDER „Letnja škola o dekomisiji nuklearnih postrojenja i upravljanju otpadom – JRC Ispra Italija Zajednički istraživački centar Evropske komisije (JRC) organizuje Letnju školu o dekomisiji (DSS) u trajanju od 5 dana, od 24. do 28. juna 2024. u Ispru, Italija. Ova jedinstvena obuka orijentisana na praksu takođe uključuje posete nuklearnim postrojenjima u Ispru i ilustrativne studije slučaja.

Izdanje DSS za 2024. godinu organizovano je u okviru Evropske inicijative za učenje o dekomisiji nuklearnih postrojenja i remedijaciji životne sredine (ELINDER).

Kurs je namenjen studentima koji su završili prvi ciklus studija u oblastima inženjeringa, nauke i tehnologije, a žele da obogate svoj životopis tokom praznika. Prednost će imati studenti koji su već upisani na master ili doktorski program i nemaju plaćenu profesionalnu aktivnost. Učešće je besplatno za primljene studente. JRC podržava kurs i smeštaj. Troškovi putovanja mogu biti predmet parcijalne nadoknade kroz projekat EU ENEN2plus.

Studenti su ohrabreni da izraze svoj interes popunjavanjem priloženog prijavnog obrasca i slanjem zajedno sa kopijom svoje studentske kartice na: JRC-DSS@ec.europa.eu.

DSS je ograničen na 40 učesnika, a prijave su otvorene do 12. aprila 2024.

Svi detalji dostupni su na sledećem linku: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eu-nuclear-decommissioning-knowledge-management/14th-edition-summer-school-nuclear-decommissioning-and-waste-management-2024-06-24_en

Vest preuzeta sa sajta https://www.chem.bg.ac.rs/