+381631718199 portal@pitajprofu.com

MARTOVSКI ispitni rok 2024. godine za sve studente će trajati od 18.03. do 29.03.2024.
Studenti na integrisanim akademskim studijama moći će da prijave ispite od 08.03. do 14.03.2024. preko interneta u bilo koje doba dana. Novac za prijavljivanje ispita (i za drugu ratu školarine ako neko nije platio) na studentskim nalozima treba da bude do 08.03.2024.

Elektronsko raspoređivanje ispitivača biće pokrenuto 15.03.2024. oko 13 časova. Naknadno prijavljivanje ispita biće moguće od 15.03.2024. u studentskoj službi, s tim što će nakon obavljenog raspoređivanja u 13 časova studenti morati da pribave pisanu saglasnost od šefa katedre ili predmetnog nastavnika da bi naknadno prijavili ispit. Obrazac za saglasnost se preuzima u kancelariji 24 u studentskoj službi. Sva naknadna prijavljivanja ispita plaćaju se 1.200,00 umesto 200,00 dinara (važi i za studente koji su prvi put upisali apsolventsku godinu), odnosno 2.000,00 umesto 1.000,00 dinara (za studente koji su više puta upisivali apsolventsku godinu i za studente koji više od tri puta prijavljuju isti ispit). Potvrđivanje izlaska na ispit je obavezno i obavljaće se
isključivo preko studentskih naloga u FIS-u 16. i 17.03.2024.

Apsolventi koji ispite ne prijavljuju elektronskim putem svoje ispitne prijave mogu da predaju u studentskoj službi od 08.03 .do
14.03.2024.
od 09-13 časova, ili da ih pošalju poštom (obavezno navesti u adresi – za Studentsku službu) tako da prijave stignu najkasnije do 14.03.2024. Naknadna prijava ispita se naplaćuje 2.000 dinara po ispitu, uz pribavljenu saglasnost sa odgovarajuće katedre. Za ove studente ispitivači se određuju na katedri gde polažu ispit.

Raspored polaganja ispita i ostale obaveze u vezi sa ispitnim rokom treba proveriti na sajtu fakulteta i na katedrama.

Vest preuzeta sa sajta https://vet.bg.ac.rs/sr